gevelisolatiehellende dakenplatte dakensarkin isolatie

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten vanaf 2020 alle Vlaamse daken van woningen die voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten verplicht van dakisolatie voorzien zijn.

Indien een dak niet de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W haalt, worden strafpunten toegekend. Sinds januari 2015 wordt dit gecontroleerd. Daken die niet aan de dakisolatienorm voldoen, krijgen sinds dan een beperkt aantal strafpunten. Vanaf 2020 gelden de strafpunten dan volledig.

Voor het isoleren van je dak kan je via je netbeheerder dak premies krijgen als je voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden & bedragen

De bedragen van de dakisolatie zijn afhankelijk van wie de werken uitvoert en van de Rd-waarde van het isolatiemateriaal, zoals onderstaande tabel illustreert:

 

Eindfactuur van 01/01/2017 tot 31/12/2018 Uitgevoerd door aannemer Zelf uitgevoerd
Rd-waarde ≥4,5 m²K/W € 6/m² € 3/m²

 

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • De woning moet in het Vlaams Gewest liggen en vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Woningen waarvoor de bouwaanvraag voor deze datum ingediend werd maar die pas erna werden aangesloten, komen ook in aanmerking.
  • Het isolatiemateriaal moet voldoen aan de technische eisen. In bovenstaande tabel vind je bijvoorbeeld de minimale Rd-waarde.
  • De premieaanvraag moet de netbeheerder maximaal 12 maanden na de datum op de eindfactuur bereiken.

Hoe aanvragen?

Je vraagt de premie aan via de website van je netheheerder. Op het aanvraagformulier vind je nog eens een overzicht van de voorwaarden voor deze vergoeding en je leest er ook alle documenten die je nodig hebt om de subsidie correct te kunnen aanvragen.